طبق روال سال های گذشته ثبت‌نام دوره جدید مسابقه ملی فناوری نانو، هشتمین دوره، از طریق انجمن نانو شریف آغاز گردید.

سمینار آشنایی با حوزه کسب‌و‌کار در فناوری نانو روز چهارشنبه مورخ 8 آذر 1396 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

 

سمینار رایگان آشنایی با نانوتکنولوژی در مهندسی شیمی و نفت روز چهارشنبه، 1 آذر 1396، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

 

اختتامیه هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو 30 تیرماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.