3 خرداد 1396

نانوسپاس رویدادی است مقارن با تولد انجمن نانو شریف.

نانو سپاس امسال رویدادی متفاوت با هرسال بود. رویداد امسال تقارن جشن تولد 6 سالگی انجمن نانو شریف و بزرگداشت مقام استاد بود.

در برنامه امسال ضمن تقدیر از استاد امیر دارستانی، موسس و استاد راهنمای انجمن نانو شریف، از برگزیدگان مسابقه ملی فناوری نانو و نیز اعضای شورای مرکزی انجمن تقدیر به عمل آمد.


تندیس‌های نانوسپاس