تور بازدید از نمایشگاه چاپ سه‌بعدی، اردیبهشت‌ماه 1396 در محل سالن اجلاس سران جنبش عدم تعهد برگزار شد.

صنعت چاپ سه‌بعدی به تازگی در کشور ما در حال پیشرفت سریع است.

انجمن نانو شریف مفتخر به برگزاری تور بازدید از این نمایشگاه در اردیبهشت‌ماه 96 است.