دومین کافه نانو، مهرماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

اختتامیه ششمین مسابقه ملی فناوری نانو، مردادماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

مسابقات دانش‌آموزی نادکاپ، اسفندماه 1394 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

اولین رویداد کافه نانو، بهمن‌ماه 1394 به مدت 3 روز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.