پانزدهمین آزمون توانمندسازی فناوری نانو در تاریخ 25 آبان ماه برگزار گردید.

شایان ذکر است مهلت ثبت نام تا 23 آبان ماه بوده و به برگزیدگان، گواهی تدریس فناوری نانو در سه سطح اعطا گردید.