افتتاحیه دومین دوره جایزه علمی مصطفی،صبح روز دوشنبه 13 آذرماه 1396 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

پروفسور Erol Geleenbe از دانشگاه امپریال کالج لندن و پروفسور امین شکر الهی از دانشگاه EPFL سویس به عنوان برندگان جایزه مصطفی در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده اند.