همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز فروردین ماه 1397 برگزار خواهد شد.

این همایش با محوریت بررسی کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادست نفت و گاز خواهد بود. از آنجا که کشور ما دارای منابع غنی نفت و گاز است، لزوم توسعه صنایع بالادست به خوبی احساس می شود. یکی از مهم‌ترین فناوری‌‌دهنده، فناوری نانو است.


زمان برگزاری: 29 و 30 فروردین‌ماه 1396

مکان: سالن همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت


موضوعات همایش:

  • کاربرهای فناوری نانو در اکتشاف
  • کاربرهای فناوری نانو در بهره‌برداری
  • کاربرهای فناوری نانو در مخازن نفت و گاز
  • کاربرهای فناوری نانو در حفاری چاه‌های نفت و گاز
  • محیط زیست و مواد نانوساختار در صنعت بالادستی نفت و گاز
  • سرمایه‌گذاری و ریسک‌های اقتصادی فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز

مهلت ثبت‌نام: 28 اسفندماه 1396


ثبت‌نام: http://inuc.ir

https://t.me/irnuc