اعضای شورای مرکزی دوره جدید انجمن نانو شریف تعیین گردید


طبق روال هرساله انجمن در تعیین تیم مدیریتی انجمن، اعضای شورای مرکزی سال 98-1397 مشخص شد. ضمن قدردانی از اعضای شورای مرکزی دوره گذشته، این اسامی عبارتند از:

▫️دبیر: امیرحسین اکبری (۹۴ م.مواد)
▫️نایب دبیر: فاطمه سیدشربتی (۹۵ شیمی)
▫️روابط‌عمومی: علی بصیرت‌طلب (۹۵ م.شیمی)
▫️مالی: میلاد حسینی (۹۶ م.برق)
▫️اجرایی: سیده زهرا ضجاجی (۹۵ شیمی)


به امید همراهی شما و موفقیت شورای جدید


لیست کامل اعضای انجمن:

http://nanotech.farhangi.sharif.ir/about-us/association-members