پانزدهمین آزمون توانمندسازی فناوری نانو در تاریخ 25 آبان ماه برگزار گردید.