از نقاط عطف انجمن نانو شریف، چاپ نشریه علمی تخصصی در حوزه نانوفناوری است.

نشریه علمی تخصصی انجمن نانو شریف، نانو+

این نشریه پیشگام و جزو اولین نشریات دانشجویی علمی ترویجی در سطح کشور است. سری اول این نشریه در پاییز 1394 و به صورت سیاه‌سفید در قطع آ4 و به صورت دفترچه به چاپ رسید. سری اول شامل 5 شماره تا بهار 1395 بود. سری دوم این نشریه به صورت رنگی در دست چاپ است.


از علاقه‌مندان دعوت می شود جهت همکاری با نشریه، با شناسه تلگرام  nano_plus@ تماس حاصل نمایند.