دومین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، هفته اول آبان‌ماه 95 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

 سرفصل های این دوره:

  • مقدمات
  • مشخصه یابی
  • سنتز
  • کاربرد
  • نانوبیوتکنولوژی