چهارمین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، 27 و 28 بهمن‌ماه 95 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

سومین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، آذرماه 95 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

دومین کارگاه عمومی آشنایی با فناوری نانو، هفته اول آبان‌ماه 95 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

اولین دوره کارگاه عمومی فناوری نانو، بهمن ماه 1394 و به مدت 6 هفته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.