انجمن علمی‌دانشجویی نانو با مشارکت انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شریف، اقدام به برگزاری کارگاه تخصصی تحلیل نرم‌افزار X'pert نمود.

نرم‌افزار X'pert نرم‌افزاری تخصصی در زمینه تحلیل داده‌های حاصل از اشعه X و بلورشناسی ماده است.


سرفصل های این دوره عبارت است از:

  • مقدمه‌ای بر کریستالوگرافی
  • اصول کار با نرم‌افزار
  • معرفی امکانات نرم‌افزار
  • تحلیل داده ها
  • گرفتن خروجی

این کارگاه در 6 جلسه و در اردیبهشت و خردادماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.