کارگاه تخخصی نانوتاک 1 در پاییز 1395 برگزار گردید.

کارگاه نانوتاک 1 امتداد دوره های عمومی برای آموزش تخصصی است. در این کارگاه ها دانشجویان با مباحث تخصصی آشنا و برای شرکت در مسابقه ملی فناوری نانو می‌شوند.


سرفصل های این دوره عبارت است از:

  • سنتز
  • نانومواد 1 و 2
  • مشخصه‌یابی
  • نانوبیوتکنولوژی