کارگاه تخخصی نانوالکترونیک 20 آبان‌ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

الکترونیک حوزه ای است که امروز با فناوری نانو اجین شده و توسعه آن در گرو توسعه مفاهیم فناوری نانو است.

انجمن نانو شریف در رستای رسالت خود که آموزش حوزه های گوناگون فناوری نانو است، اقدام به برگزاری کارگاه تخخصی نانوالکترونیک با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی برق، رسانا، در دانشگاه صنعتی شریف نمود.


سرفصل های این دوره:

  • مقدمات
  • کاربردهای فناوری نانو
  • سلول‌های خورشیدی
  • ادوات الکترونیکی نانوساختار