کارگاه تخخصی مشخصه‌یابی 12 و 13 اردیبهشت‌ماه 1397 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

کارگاه تخخصی سنتز نانومواد 1 و 2 اردیبهشت‌ماه 1397 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت مردادماه 1396 با همکاری کانون پتنت ایران، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

کارگاه تخخصی نانوالکترونیک 20 آبان‌ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

کارگاه تخخصی نانوتاک 2 در پاییز 1395 برگزار گردید.